Dystopia

In onze fictieve rechtbank hebben de rechters hun oordeel al snel klaar. Dat kan natuurlijk niet zonder dat de personages in verzet komen. Maar werkt dat wel? Of is dat juist contraproductief? Zal het ze toch lukken om te worden vrijgesproken? Dystopia gaat over ondermijnende overtuigingen. Het beeld dat je over de wereld of jezelf hebt kan er flink door worden aangetast. Hoe dan ook leef je er niet zo vrij door als je zou willen.

Dit is de tweede voorstelling die Bens en het Delfts Toneelgezelschap samen maken. In 2017 maakten we al ‘Hé hallo, wie ben jij?’. Ook nu weer hebben we gewerkt aan een inclusieve theatervoorstelling* waarin muziek wordt gemaakt, gedanst en gespeeld. We creëren steeds vanuit de mensen met wie we werken. Iedereen heeft daarom een eigen en persoonlijke bijdrage aan de voorstelling geleverd.

Spel: Manuel Boltjes, Kevin Bulthuis, Pien Dell, Suzanne Gorter, Jorge de Graaf, Tari van Harte, Mijke Jansen, Astrid Kuijpers, Misha Patlan, Sneha Ravishankar, Dave Smith, Henk Twisk, Maarten Twisk, Karen Veldt, Ellen Vreugdenhil, Hanneke Vrins-Ter Haar, Arjan van Wageningen.

Speeldata:

  • Vrijdag: 25 mei 20.15 uur
  • Zaterdag: 26 mei 20.15 uur
  • Vrijdag: 1 juni 20.15 uur
  • Zondag: 3 juni 14.00 uur
  • Zaterdag: 9 juni 20.15 uur

Ticketprijs: € 7,50

*Onder een inclusieve theatervoorstelling verstaan wij een voorstelling waar mensen met en zonder een beperking aan meedoen.

Regie: Sjoerd Vrins
Muziek: Farid Benkmil
Begeleiding: Pien Dell
Choreografie: Suzanne Gorter (Dance project)
Kostumering: Something Extra
Decor: Leen Struijk, Mijke Jansen, Matthijs van Maren, Sjoerd Vrins

Over Stichtig Bens

Bens zet zich in om de positie van kwetsbare groepen te verbeteren. De projecten zijn er doorgaans op gericht om de doelgroep uit het isolement te halen. Bens richt zich voornamelijk op de regio Delft en omstreken maar opereert soms ook in het buitenland. Wil je meer informatie? Bekijk dan de website van de stichting.