Over

Het Delfts Toneelgezelschap anno nu:

Op 22 juli 1975 is het Delfts Toneel Gezelschap opgericht. Men is na 2 jaar gestart met het inrichten van een theater, dat het Falie Begijnhof theater is genoemd, omdat uit historische stukken blijkt dat op Rietveld 49 in de late middeleeuwen een begijnhof heeft gestaan waar gesluierde (falie = sluier) begijntjes woonden, waaronder Geertruida van Oosten.

 

 

In de 40 jaar zijn er ontzettend veel producties gemaakt. Dat loopt van zelf geschreven stukken tot bewerkingen van literatuur (De Kleine Johannes) tot stukken als de middeleeuwse moraliteit “De Elckerlyc”, dat een hele historie in Delft kent.

Het DTG is een vereniging waarbij leden van verschillende leeftijden samen werken om te komen tot een leuke en attractieve productie, waar het publiek van kan genieten. Want als het publiek geniet, genieten wij ook als leden.

Meer weten? Volg ons op Facebook of neem contact op via het contactformulier.