Archief

Het Delfts Toneel Gezelschap is opgericht in 1973 en heeft als doelstelling toneel (in de breedste zin van het woord) te bevorderen. In de eerste jaren heeft het DTG zich weten te presenteren met wagenspelen in de binnenstad van Delft, sprookjes zoals de rattenvanger van Hamelen en middeleeuwse kluchten zoals Tielebuys, het esbattement van de appelboom, de klucht van de Koe, de klucht van de Meulenaar etc. etc.
Op Koninginnedag werden zelfgeschreven stukjes opgevoerd voor kinderen in de diverse wijken.
Tevens werd in het theater De Waag opvoeringen gegeven van stukken als Eva Bonheur, De thee staat in de muts vader en andere (ook zelfgeschreven) stukken.
Repetities werden gehouden in de Mariaschool in den Hoorn.
In 1975 betrok het DTG het pand op het Rietveld 49 en koos voor de bovenverdieping. Daar werd met man en macht gewerkt om een eigen theater te creëren. Het publiek zat in de eerste jaren op eendenbanken (deux chevau’s) en werd getrakteerd op Harold Nevels pandemonium, De kleine Johannes etc. etc.

Een flink aantal jaren werd er samengewerkt met een groep muzikanten die de voostellingen opluisterden met levende muziek.

In 2001 werd het initiatief genomen om ook de kleinsten onder ons als doelgroep te trakteren op leuke voorstellingen. Zo is het kindertheater ontstaan. (zie verder het kopje “kindertheater”.

Furore heeft het DTG zeker gemaakt met grootste voorstellingen buiten het theater. Gedacht hierbij moet worden aan: uitvoeringen van De Elckerlyc diverse malen opgevoerd in De Oude Kerk en in Heemstede,


Jacques & zijn Meester

Het afgelopen jaar hebben wij met veel plezier gewerkt aan de buiten- producties van Iris Jansen; Navis in aquam lapsabat (En het schip ging te water) in het kader van de herdenking van de oprichting van de VOC in 1602 en onze anachronistische Nachtwacht voor de Donkere Dagen in Delft. Ook hebben wij de afgelopen tijd benut voor het geheel vervangen van de technische installatie in onze zaal.

Lees meer —>


Spotgeesten</td>

Een komedie over een schrijver, die als gevolg van zijn onderzoek naar het occulte, geconfronteerd wordt met de geest van zijn overleden eerste vrouw.
Dat dit voor de nodige onrust zorgt bij hem, zijn tweede vrouw en de excentrieke spiritiste, spreekt voor zich.

Lees meer —>


Mooi weer vandaag

Twee heren ontmoeten elkaar op het terras van het tehuis waar zij verblijven. Ze praten over van alles en nog wat op een ogenschijnlijk alledaagse, gedetailleerde manier. De mannen zoeken het gezelschap van twee vrouwen, die ook in het huis verblijven. Daarnaast is er een vijfde bewoner waar het viertal mee te maken krijgt.

Lees meer —>


De koopman van Venetië

De rijke koopman Antonio en zijn vrienden zijn het middelpunt in het bruisende, rijke, kapitalistische Venetië dat door geld wordt geregeerd. Zij bepalen de codes en denken dat ze door hun bezit onaantastbaar zijn, totdat Antonio geen contanten meer heeft en noodgedwongen een lening moet afsluiten bij de joodse vreemdeling Shylock.

Lees meer —>


Tartuffe

De vader van een gezin, Orgon, heeft de vrome huichelaar Tartuffe in huis genomen. Alle familieleden hebben deze huichelaar door en haten hem, behalve Orgon die hem adoreert.
De familieleden waarschuwen Orgon, maar die wil van niets weten en geeft Tartuffe zijn dochter Mariane ten huwelijk, hoewel zij al verloofd is.

Lees meer —>


De heilige Gregorius<t>

‘De Heilige Gregorius waakt over u’ vertelt enerzijds het verhaal van een uitgeblust huwelijk tussen een man en een vrouw. De man is geobsedeerd door het gemis van zijn zus, die hij jaren geleden is kwijtgeraakt. Zijn vrouw probeert op allerlei manieren nog iets van hun huwelijk te maken, maar haar pogingen hiertoe lijken keer op keer gedoemd te mislukken.

Lees meer —>


Wassen knippen föhnen

Het stuk “Wassen, knippen, föhnen” is voor het DTG geschreven door Iris Jansen, gelegenheid van het “Cult Royale festival” in Schipluiden.
Zoals de titel verraadt, speelt het verhaal zich af in een kapsalon. Twee klanten ontmoeten elkaar daar.

Lees meer —>


De Revisor

Het verhaal speelt zich af in een Russisch dorpje waar de burgemeester op allerlei slinkse manieren controle tracht uit te oefenen op de gemeenschap en waarbij een select aantal functionarissen op –in onze ogen – nogal vreemde wijze functioneert. Zo is er o.m. een directeur van het postkantoor die de in- en uitgaande post vaak opent en leest, is er een rechter die handelt in honden en zo nu en dan eens een geschenk aanneemt en lopen twee landeigenaren dusdanigde weg dat er een groot misverstand gaat ontstaan.

Lees meer —>


De Huisbewaarder

 

Lees meer —>


De “Elckerlyc”

In september 2009 zal – in het kader van het cultuurjaar 2009 te Delft, de Elckerlyc, een Nederlandse moraliteit uit 1475, weer opgevoerd worden in de Oude Kerk in Delft. Een traditie die in 1951 is gestart en tot in 1972 jaarlijks is opgevoerd in Delft, wordt – na een korte voorstellingenreeks in 1996, weer opgepakt en in Delft teruggebracht. De stichting Elckerlyc Delft is hiervan de initiatiefnemer en heeft de supervisie over dit spektakel dat als hoogtepunt van het cultuurjaar 2009 moet gaan gelden.

Lees meer —>